تماس با فروشگاه

تماس با فروشگاه بازی توی

ایمیل فروشگاه :bazitoy.com@gmail.com

تلگرام فروشگاه: https://t.me/bazitoy

شماره تماس :

۰۱۳-۳۳۷۷۵۶۶۲

۰۱۳-۳۳۱۱۲۹۳۱

آدرس شعبه ۱ : رشت – گلسار – رو به روی خیابان ۱۰۵ – جنب بانک صادرات – لگوشاپ رشت -کد پستی ۴۱۳۶۹۵۳۳۳۳- پلاک ۶

آدرس شعبه ۲ : رشت – گلسار – ۳ راه گلایل – جنب بانک صادرات – لگوشاپ رشت -کد پستی ۴۱۳۶۹۵۳۳۳۳- پلاک ۶